Bli en del av BNI

Är du nyfiken på att gå med i ett av våra team? 

Det första steget är att besöka oss för att utvärdera vårt koncept och se hur vi jobbar. När du bestämt dig för att gå med måste du bli antagen och godkänd av teamet du söker in till. Det måste även finnas en ledig plats för just ditt expertområde. Du hittar ansökan här.

Om du inte hittar ett team med en ledig plats kan du titta på Team under uppstart för att se om vi eventuellt planerar att starta fler team på orten, eller kontakta regionansvarig för att skriva in dig på väntelista för ditt expertområde. Vilka är fördelarna med att använda BNIs koncept som sälj- och marknadsföringsstrategi? Läs mer om vad som ingår för alla våra affärspartners här.


Vanliga frågor om BNI

Vad är BNI?
BNI står för Business Network International och vi är ett globalt företag som vill förbättra sättet världen gör affärer. Vi gör det enligt principen Givers Gain - den som ger får tillbaka. Genom att bygga starka nätverksteam kan våra affärspartners få fler affärer, skapa långsiktiga relationer och få personlig utveckling. Konceptet är välbeprövat och är baserat på strukturerad referensmarknadsföring.

 

Hur fungerar det?
I teamen fokuserar vi på att bygga förtroende och skapa tillit till varandra. När teamet lär känna dig och du dem, då förstår vi din kundnytta och vilka kunder som kan ha nytta av dina tjänster/produkter. Då kan vi aktivt rekommendera dig vidare i vårt professionella och personliga nätverk.

 

Vilka är framgångsfaktorerna för att bygga ett bra team som baseras på Givers Gain?

  • Struktur. Vårt koncept bygger på en tydlig struktur. Vi ses inte för att fika eller lyssna på föredragshållare - vi ses och lär känna varandra för att hjälpa varandra till fler och bättre affärer.
  • Människorna. Våra team består av drivna personer som vill hjälpa varandra. För att få gå med i BNI, måste du ansöka och lämna in referenser som intygar din kompetens och varumärke. 
  • Exklusiviteten. Ensamrätten till ditt expertområde. Att ha ett brett och mångfacetterat nätverk är nyckeln till framgång och vi bygger våra team på olika branscher med både stora och små bolag.
  • Förtroende. I teamen bygger vi långsiktiga relationer och förtroende för varandras kompetens och leveransförmåga. 
  • Frekvensen. För att vilja hjälpa varandra och bjuda på sitt kontaktnät och därmed sätta sitt varumärke på spel för någon annans skull måste man känna varandra. Därför ses våra team en gång per vecka, samt även på separata möten för att bli trygga med varandras kompetens, person och leverans. 
  • Utbildning. Vi utbildar alla våra affärspartners och alla nya BNIare får en mentor. Ju snabbare du kommer in i arbetsättet desto snabbare kan du ge och få affärsmöjligheter från din teamkollegor. 

Är du nyfiken på mer information? Hör av dig till oss så berättar vi mer.