Vi når en bredare målgrupp

Camilla Karlsson och Maria Larsson jobbar båda som säljare på Marstrands Havshotell och de är med i var sitt BNI-team. Vilka är fördelarna med att ha representanter i två team och hur kan de samarbeta dem emellan för att få ut så mycket som möjligt av sitt engagemang i BNI?

Vilka är fördelarna för er och för Marstrands Havshotell att vara med i två team?
Syftet var från början att etablera varumärket och skapa affärskontakter och affärer i närområdet, det vill säga Kungälv. Något som vi tror är viktigt för alla nyetablerade företag. Fördelen med att vara med i två team är att man når en bredare marknad och vi får en större geografisk spridning genom att vara med även i Göteborg. En annan viktig fördel är även att vi kan ersätta varandra när någon är sjuk och därmed lär känna affärspartners i varandras team.

Vad upplever ni är den största nyttan med BNI för er? 
I och med BNI har vi båda fått ett nytt sätt att se på affärer och värdet av ett nätverk och alla kontakter som skapas. Den största nyttan är helt klart den personliga utvecklingen. Genom att varje vecka ”tvingas” presentera sin kundnytta och mingla med nya människor har vi båda utvecklats som både personer, nätverkare och säljare.

Hur samarbetar ni i ert ”BNIande”?
Varje vecka tar vi några minuter tillsammans för att utvärdera våra respektive möten. Vi går igenom teamens önskade kunder/sökningar för att se om någon av oss har någon ingång/kontakt, vi utvärderar våra egna sökningar och vad vi ska lägga fokus på framöver. Vi hjälper varandra att utveckla våra presentationer och sätter en gemensam strategi med vårt BNI-arbete. Dessutom fungerar vi som varandras ersättare.

Vilka mål har ni för ert engagemang i BNI?
Det övergripande målet med vårt engagemang i BNI är att etablera varumärket Marstrands Havshotell samt nå nya företagskunder.

För att nå detta sätter vi för varje månad mindre mål för antal givna affärsmöjligheter, antal affärsmöten med teamkollegor och inbjudna gäster. För 2018 har vi även vågat oss på att sätta ett gemensamt försäljningsmål för vad vi vill att vårt engagemang i BNI ska ge oss.

Hur ser tävlandet ut er emellan och upplever ni att det förbättrar ert resultat?
Även om vi sätter våra mål för BNI gemensamt så tävlar vi i allra högsta grad. Det handlar framförallt om kvaliteten i teamen och hur våra team ligger till i statistiken. Det kan handla om allt från antal gäster eller affärsmöjligheter inom teamet per möte till vilket team som ligger etta i våra nyckeltal. Vi vill påstå att det framförallt triggar oss att hålla uppe engagemanget och viljan att bli bättre.

 

The Latest From BNI View All